Komitet Organizacyjny

  • Janina Jędrzejczak-Gas – Przewodnicząca
  • Anetta Barska
  • Jerzy Kaźmierczyk
  • Joanna Wyrwa
  • Biuro Konferencji: Jacek Grzelak, Beata Rydzio, Tamara Soroczyńska, (Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Zielonej Górze)