Organizing Committee

  • Janina Jędrzejczak-Gas – Chair
  • Ing. Anetta Barska
  • Jerzy Kaźmierczyk
  • Joanna Wyrwa
  • Jacek Grzelak, Beata Rydzio, Tamara Soroczyńska, (Polish Economic Society in Zielona Gora)