Publikacja

UWAGA: Artykuły należy składać poprzez System Zarządzania Zeszytami Naukowymi PTE ZG. –> Logowanie do systemu

  • Artykuły nie przekraczające objętości 0,5 arkusza wydawniczego (20 tys. znaków ze spacjami), po pozytywnych recenzjach, zostaną opublikowane w Zeszytach Naukowych Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze albo w monografii (artykuły w językach: polskim i angielskim).
  • Zeszyty są indeksowane w bazach: BazEkon, CEEOL – Central and Eastern Europe Online Library, CEJSH, Index Copernicus, Google Scholar.
  • Przekroczenie objętości artykułu będzie związane z koniecznością poniesienia przez autora dodatkowych kosztów.
  • Wymogi redakcyjne znajdują się na stronie www.journal.ptezg.pl.
  • Artykuły nie spełniające powyższych wymogów nie zostaną przekazane do recenzji.