Opłaty

Opłata za publikację i uczestnictwo w konferencji (bez opłaty za nocleg) wynosi 300 PLN. Opłata obejmuje publikację, uczestnictwo w konferencji (przerwy kawowe, obiady w obu dniach) oraz imprezy towarzyszące (uroczysta kolacja).

Warianty opłaty:

  • 300 zł  – udział w konferencji wraz z publikacją artykułu
  • 150 zł  – publikacja artykułu bez uczestnictwa w konferencji
  • 200 zł  – udział w konferencji bez publikacji artykułu

W drugim dniu konferencji (30.11.2018 r.) proponujemy Państwu wycieczkę do Drezna (w tym m.in. Jarmark Bożonarodzeniowy, zwiedzanie Pałacu Zwinger z Galerią Malarstwa Mistrzów Dawnych i Zbrojownią).   Koszt wycieczki wynosi 150 zł (Wycieczka odbędzie się pod warunkiem zgromadzenia dostatecznej liczby uczestników).

Opłaty prosimy kierować na konto Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze
65-066 Zielona Góra, ul. Żeromskiego 3

Bank PKO BP S.A.

IBAN nr konta: PL 42 1020 5402 0000 0502 0151 6236

Kod BIC (SWIFT): BPKOPLPW

z dopiskiem: Konferencja, imię i nazwisko uczestnika

 

Uwaga: W przypadku odrzucenia tekstu przez recenzenta, niespełnienia wymogów formalnych, lub rezygnacji na mniej niż 14 dni przed terminem konferencji opłata konferencyjna nie zostanie zwrócona.