Miejsce konferencji

Uniwersytet Zielonogórski

Budynek Rektoratu

ul. Licealna 9, 65-417 Zielona Góra