Program

Sympozjum naukowe – „Związek ekonomii ze sportem w czasach pandemii, przed i po” (11.06.2021 r.)

11.00 – 11.05 – Otwarcie sympozjum: dr hab. Bogdan Ślusarz Prof. UZ – Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze
11.05 – 13.25 – Wygłoszenie wystąpień panelistów (ok. 20 minutowych):

  • prof. Elżbieta Mączyńska (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Cywilizacyjne przemiany  – wyzwania w sektorze sportu (Civilization changes – challenges in the sport sector)
  • prof. David Forrest (University of Liverpool), What sports economics contributes to economics?
  • dr Adam Metelski (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Uwarunkowania sytuacji byłych zawodowych sportowców na rynku pracy (Determinants of the situation of former professional sportsmen on the labor market)
  • dr Artur Wyszyński (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Czy zawodowe kluby sportowe powinny być wspierane finansowo przez jednostki sektora publicznego? (Should professional sports clubs be financially supported by public sector entities?)
  • prof. Bogusław Fiedor (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), prof. Marian Gorynia (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Sport jako przedmiot zainteresowania nauk ekonomicznych – wybrane aspekty (Sport as a subject of interest in economic sciences – selected aspects)
  • dr Adam Wiśniewski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Modele biznesu w sporcie (Business models in sport)
  • dr Artur Grabowski (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Strategia FC Bayern Monachium (FC Bayern Munich strategy)

13.25 – 13.50 – Otwarta dyskusja
13.50 – 14.00 – Podsumowujące wystąpienia panelistów i zakończenie