Dziękujemy uczestnikom !

   

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Zielonej Górze
i Uniwersytet Zielonogórski
dziękują wszystkim uczestnikom za udział
w IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej
GOSPODARKA ŚWIATOWA – WOLNY HANDEL CZY PROTEKCJONIZM ?
–> ZDJĘCIA Z KONFERENCJI
Pobierz –> Ulotka konferencyjna
Pobierz –> Książka streszczeń

 

Tematyka konferencji powiązana jest z tematem głównym XXXII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej
Udział w konferencji uczniów z zielonogórskich szkół średnich
dofinansowało Miasto Zielona Góra,
w ramach zadania publicznego:
Nauka, Szkolnictwo Wyższe, Edukacja, Oświata i Wychowanie