Sympozjum naukowe – „Związek ekonomii ze sportem w czasach pandemii, przed i po”.

   

Sympozjum odbyło się 11 czerwca 2021 r. o godz. 11:00 – w formie telekonferencji (Google Meet).

Organizatorami byli: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne i Uniwersytet Zielonogórski – Instytut Nauk Prawnych.